Dienend-Leiderschap

Dienend leiderschap gaat, naar onze mening, over drie dingen:

  1. Ontwikkeling van je collega’s ten gunste van het grotere geheel
  2. Volgerschap
  3. Nemen van je eigen verantwoordelijkheid voor de impact van je gedrag als leider

De ontwikkeling van collega’s wordt bij dienend leiderschap getoetst door de vraag die Robert Greenleaf (grondlegger van het gedachtengoed) stelde “worden de collega’s gezonder, wijzer, meer vrij en meer autonoom zodat ze op hun beurt ook anderen gaan dienen? En, wat is het effect op de minst bevoorrechten in de maatschappij?”

Bij volgerschap gaat het over de vraag ‘waarom zou iemand door jou geleid willen worden? In de tegenwoordige tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat de, vaak jongere, professional de leider ‘zomaar’ volgt. Welke kwaliteiten zet jij hier, als leider voor in? zie ook artikel van Gareth Jones.

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de reacties en invloed die je hebt heeft met bewustzijn te maken van de leiderschapsrelatie. Waarbij de leiderschapsrelatie getypeerd wordt als; de interactie tussen leider en ontvanger. In die ‘magische tussenruimte’, daar gebeurd het. Hoe bewust ben jij van wat je denk, wat je voelt, wat je zegt en wat je (on)bewust doet? Eén van de competenties  voor een goede leiderschapsrelatie is luisteren. Zie ook filmpje van Simon Sinek.

Daarom is het van groot belang dat een dienend leider eerst aan zichzelf werkt om zijn eigen waarde steeds beter te beseffen. Dat hij een werkelijkheidsgetrouwe kijk op zichzelf verwerft. Dat hij meer degene wordt die hij zou willen zijn.

Doordat de dienende leider zijn eigenwaarde beter begrijpt kan de leider meer congruent worden met zijn eigen gedachten, gevoelens en in zijn gedrag. Pas daarna is hij werkelijk in staat om de volledige potentie van zijn collega’s op waarde te schatten en kan hij deze ook op de juiste manier inzetten.

Hierdoor is de dienend leider effectiever en heeft hij van nature een meer geaccepteerde invloed op zijn omgeving. Waardoor zijn team in staat is bijzondere en blijvende resultaten te bereiken.

Op zoek naar een leiderschapsprogramma dat wel het verschil maakt?
Neem voor meer informatie contact met ons op.


Flexwater werkt samen met Erasmus

Op het gebied van dienend leiderschap werken Flexwater en Erasmus universiteit Rotterdam al enige jaren samen voor de ontwikkeling van dienend leiderschap.

In Augustus 2018 is het boek Practicing Servant Leadership verschenen waarin diverse invalshoeken zijn belicht van Servant Leadership.

Wil je het boek bestellen, zie hier een link naar de uitgever.


Flexwater is met  Kenniscentrum Dienend-Leiderschap actief op Facebookfacebook