Interim

Interim bestaat uit twee mogelijkheden

Interim-manager: Als er verandering in structuur, werkwijze of sociaal gedrag nodig is kan ik u daarbij helpen door tijdelijke ondersteuning te bieden als directeur of leidinggevende.

Project Manager: Voor projecten zoals; Marktintroducties en verbeteren van bedrijfsresultaat dat voortvloeit uit het primaire proces.

Toegevoegde waarde en aanpak
U krijgt geïmplementeerde doelstellingen aan het einde van de afgesproken periode, doordat ik het volgende doe:

  • Ik neem tijdelijk de verantwoordelijkheid over met een duidelijk doel, begin en einde
  • Helderheid in benodigde middelen
  • Ik benoem de risico’s en kom samen met uw team tot oplossingen
  • Heldere beslismomenten
  • Ik geef praktische handvatten om zelfstandig verder te gaan
  • Gedurende de interimperiode communiceer ik duidelijk naar alle betrokkenen in de organisatie

Kosten: Afhankelijk van de vraag.