Algemene aanpak

Van start tot finishimage003_2

Na het eerste contact volgt er een oriënterend gesprek waarin de analyse van de vraag/opdracht wordt uitgevoerd en we samen tot een opdrachtomschrijving en plan van aanpak komen. Dit wordt uitgewerkt in een offerte en na akkoord wordt gestart met de opdracht.

Implementatie en uitvoering zullen altijd in samenwerking zijn met de opdrachtgever. Vanwege een goede transparantie vind ik het belangrijk om regelmatig met de opdrachtgever te evalueren en de opdracht op een correcte wijze af te sluiten.

Deze werkwijze is in lijn met de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (OOA) waarbij Flexwater aangesloten is.

image003_2Tevens is flexwater aangesloten bij het Greenleaf Center for Servant Leadership.

Vertrouwelijkheid

Het spreekt voor zich dat ik en al onze mogelijke adviseurs, hetzij gedurende de overeenkomst, hetzij na beëindiging hiervan, op generlei wijze aan derden direct of indirect, ongeacht de vorm of de reden, enige mededelingen doen van of aangaande enige bijzonderheden m.b.t. de opdrachtgever of cliënt(en) van opdrachtgever of daarmee verband houdend.

Accreditatie en lidmaatschappen

Orde